Aanvraag omgevingsvergunning perceel Hoofdstraat 275, 7586 BS Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BS 275
Publicatiedatum
26-05-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning perceel Hoofdstraat 275, 7586 BS Overdinkel  

Beschrijving

AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN IS INGEDIEND VOOR HET:

  • verbouwen en uitbreiden van een tuincentrum op het perceel Hoofdstraat 275, 7586 BS Overdinkel

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.

N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

Procedure