Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Veendijk 7, 7587 PJ De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PJ 7
Publicatiedatum
25-11-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Veendijk 7, 7587 PJ De Lutte AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •           het bouwen van een werktuigenberging op het perceel Veendijk 7, 7587 PJ De Lutte;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.