Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten

Type bekendmaking
kansspelvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BX 270
Publicatiedatum
24-03-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten  

Beschrijving

Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten
Gelet op het bepaalde in de artikelen 30b t/m 30f van de Wet op de kansspelen en het bepaalde in het Speelautomatenbesluit 1999:

  • Het plaatsen van twee kansspelautomaten in café de Herberg, Hoofdstraat 270, 7586 BX Overdinkel en de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Datum bekendmaking 11 maart 2015.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

 

Procedure