Verleende stookontheffing Puntbeekweg in Beuningen 24 maart 2015

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PJ 3
Publicatiedatum
24-03-2015
Einddatum
19-05-2015
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing Puntbeekweg in Beuningen 24 maart 2015  

Beschrijving

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april

  • Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in  2015, 2016 en 2017 voor het volgende perceel gelegen aan de: Puntbeekweg in Beuningen, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie P, nummer 89. Datum bekendmaking 17 maart 2015.

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Procedure