Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met Sport Infomarkt d.d. 17 april 2015

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GG 1
Publicatiedatum
24-03-2015
Einddatum
19-05-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met Sport Infomarkt d.d. 17 april 2015  

Beschrijving

In verband met de sport infomarkt in Losser worden op 17 april 2015 de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen:
In beide richtingen gesloten verklaren voor alle verkeer, uitgezonderd fietsers:

  • Raadhuisplein, vanaf 8.00 uur tot 21.00 uur;
  • Raadhuisstraat, tussen Teylerstraat en Kerkstraat, vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
 

Procedure