Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet tijdens de Vlindermarkt in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AN 1
Publicatiedatum
25-02-2015
Einddatum
22-04-2015
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet tijdens de Vlindermarkt in Losser Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend: 

Beschrijving

  • Aan de heer Poorthuis voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Vlindermarkt in Losser op zondag 29 maart 2015 van 13.00 uur tot 19.00 uur.

Datum bekendmaking 16 februari 2015.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.