Ontwerp-bestemmingsplan Luttermolenveld, 1e partiele herziening

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RS
Publicatiedatum
24-02-2015
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan Luttermolenveld, 1e partiele herziening  

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 25 februari 2015  gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Luttermolenveld, 1e  partiële herziening.

Omschrijving plan

Met dit bestemmingsplan wordt de recreatieve bestemming van 15 recreatiewoningen en 1 bouwkavel op het Luttermolenveld in De Lutte omgezet in een reguliere woonbestemming.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 7 april 2015 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.
 

Procedure

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Bijlagen