Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik op grond van artikel 8a.51 voor Kragten B.V. in de provincie Overijssel

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie
Overijssel
Publicatiedatum
25-02-2015
Einddatum
22-04-2015
Door de provincie Overijssel is ontheffing verleend van de Wet luchtvaart voor vluchten met onbemande luchtvaartuigen binnen hiervoor aangewezen gebieden in de provincie Overijssel aan: 

Beschrijving

  • Kragten B.V., Postbus 14, 6040 AA Roermond in de periode van 13 februari 2015 tot 15 januari 2016.

De stukken liggen ter inzage bij het team Vergunningen van de gemeente Losser.

Procedure

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit bij Gedeputeerde Staten, het team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.