Aanvraag omgevingsvergunning Voswinkelweg 11 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PG 11
Publicatiedatum
25-02-2015
Einddatum
22-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Voswinkelweg 11 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van een inlandse en Amerikaanse eik op het perceel Voswinkelweg 11, 7582 PG Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.