Aanvraag omgevingsvergunning Rhododendronlaan 10 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NL 10
Publicatiedatum
25-02-2015
Einddatum
22-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Rhododendronlaan 10 in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • verbouwen van een woonhuis op het perceel Rhododendronlaan 10, 7587 NL De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.