Aanvraag omgevingsvergunning Kloppenstraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 4375
Publicatiedatum
25-02-2015
Einddatum
22-04-2015
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • kappen van 3 bomen op het perceel, ter hoogte van Kloppenstraat 1, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummer 4375.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.