Aanvraag omgevingsvergunning Kloosterstraat 13 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581GE 13
Publicatiedatum
25-02-2015
Einddatum
22-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kloosterstraat 13 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • brandveilig gebruik van de Mr. Snelschool op het perceel Kloosterstraat 13, 7581 GE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.