Aanvraag omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 51 A in Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PK 51 A
Publicatiedatum
25-02-2015
Einddatum
22-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 51 A in Glane Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • afwijken van het bestemmingsplan waarbij de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot een oppervlakte van ten hoogste 250m² op het perceel Glanerbrugstraat 51A, 7585 PK Glane.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.