Verleende vergunning Apv aan de Braakstraat in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
24-06-2015
Einddatum
19-08-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv aan de Braakstraat in Losser Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend: 

Beschrijving

  • Aan Roscom Promotie voor het innemen van een standplaats met een servicedesk van Ziggo op het terrein aan de Braakstraat in Losser op 5 en 6 augustus 2015 van 10.00 uur tot 18.00 uur, 7 augustus 2015 van 11.00 uur tot 21.00 uur en 8 augustus 2015 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Datum bekendmaking 15 juni 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.