Verleende stookontheffing Duivelsdijk in De Lutte

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (perceel)
  • Losser F 3244
Publicatiedatum
24-06-2015
Einddatum
19-08-2015
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 voor het volgende perceel gelegen aan de: 

Beschrijving

  • Duivelsdijk, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie F, nummer 3244. De ontheffing geldt ook voor een paasvuur.

Datum bekendmaking 18 juni 2015.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.