Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Muziek onder de bomen in De Lutte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
24-06-2015
Einddatum
19-08-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Muziek onder de bomen in De Lutte Tijdelijke verkeersmaatregel(en) waardoor de volgende wegen zijn afgesloten in beide richtingen voor alle verkeer met uitzondering van fietsers: 

Beschrijving

  • In verband met het evenement Muziek onder de bomen op zondag 23 augustus 2015 van 10.00 uur tot 18.00 uur:
    • de Dorpstraat tussen de Plechelmusstraat en Margrietstraat;
    • de Irenestraat, tussen Plechelmusstraat en Dorpstraat,

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.