Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 2015

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 7581CC 1
  • 7581CC
Publicatiedatum
23-06-2015
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 2015 Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 4 augustus 2015 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.

Beschrijving

Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.


 

Procedure

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. Losser, 23 jun i 2015

Bijlagen