Aanvraag omgevingsvergunning voor de straten Irisstraat, Leliestraat en Hyacinstraat te Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
23-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning voor de straten Irisstraat, Leliestraat en Hyacinstraat te Losser  Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Vellen of doen vellen van een houtopstanden nabij de straten Irisstraat, Leliestraat en Hyacintstraat te Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.