Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel invalsweg 5, te Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RB 5
Publicatiedatum
23-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel invalsweg 5, te Overdinkel  Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een bijgebouw op het perceel invalsweg 5, 7586 RB Overdinkel.

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.