Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan KVV Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 7
Publicatiedatum
23-12-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan KVV Losser  Op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • KVV Losser, Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser tot het houden van een kansspel in de vorm van een loterij op 19 december 2015 in hun clubgebouw in Losser;   

Datum bekendmaking 16 december 2015

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.