Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan F. Órüm

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581JC 11
Publicatiedatum
23-12-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan F. Órüm  Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • F. Órüm tot het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in zijn horecabedrijf Montana, Brink 11-13, 7581 JC Losser gedurende het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. ¹

    Datum bekendmaking 14 december 2015.

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.