Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Café en zalencentrum De Vereniging, de heer D.S. Nijhuis

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AA 7
Publicatiedatum
23-12-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Café en zalencentrum De Vereniging, de heer D.S. Nijhuis  Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Café en zalencentrum De Vereniging, de heer D.S. Nijhuis, Dorpstraat 7, 7587 AA De Lutte voor het organiseren van het carnavalsfeest op vrijdag 5, zaterdag 6 en maandag 8 februari 2016 op het Kerkplein in De Lutte. ¹
    Datum bekendmaking 14 december 2015

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.