Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet aan CV de Gaffel Aöskes

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
23-12-2015
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet aan CV de Gaffel Aöskes  Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

Beschrijving

  • CV de Gaffel Aöskes, postbus 2, 7580 AA Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Sterrengala op zaterdag 23 januari 2016 van 16.00 uur tot zondag 24 januari 2016 2.00 uur in sporthal De Fakkel in Losser;

Datum bekendmaking 16 december 2015

Procedure

 Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.