Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Sint Maartenstraat 16, 7581 AL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AL 16
Publicatiedatum
23-12-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Sint Maartenstraat 16, 7581 AL Losser  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •     kappen van een boom op het perceel Sint Maartenstraat 16, 7581 AL Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.