Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Koppelboerweg 2, 7587 NV De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NV 2
Publicatiedatum
23-12-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Koppelboerweg 2, 7587 NV De Lutte  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • kappen van 10 beuken op het perceel Koppelboerweg 2, 7587 NV De Lutte;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.