Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Dorpstraat 32, 7587 AD De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AD 32
Publicatiedatum
23-12-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Dorpstraat 32, 7587 AD De Lutte  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •    wijzigen van winkelruimte begane grond naar woonruimte Dorpstraat 32, 7587 AD De Lutte;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.