Aanvraag om omgevingsvergunning op de percelen Veldmatenweg 1 en 3, 7581 PP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PP 3
Publicatiedatum
23-12-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op de percelen Veldmatenweg 1 en 3, 7581 PP Losser  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •  kappen van diverse houtopstanden op de percelen Veldmatenweg 1 en 3 7581 PP Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.