Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het Postcode Loterij Zomerfeest op 24 juli 2015

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
22-07-2015
Einddatum
16-09-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het Postcode Loterij Zomerfeest op 24 juli 2015 Tijdelijke verkeersmaatregel(en) waardoor de volgende wegen zijn afgesloten voor alle verkeer: 

Beschrijving

  • In verband met het Postcode Loterij Zomerfeest op 24 juli 2015 van 9.00 uur tot 0.00 uur:
    • Raadhuisplein;
    • Raadhuisstraat, tussen Kerkstraat en Teylerstraat.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.