Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 203 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AD 203
Publicatiedatum
22-07-2015
Einddatum
16-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 203 in Overdinkel Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • het kappen van twee bomen op het perceel, Kerkhofweg 203, 7586 AD Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.