Aanvraag om een omgevingsvergunning Oude Dijk 57 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RV 57
Publicatiedatum
22-07-2015
Einddatum
16-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om een omgevingsvergunning Oude Dijk 57 in Beuningen Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • het verbouwen van een schuur tot tractorstalling op het perceel Oude Dijk 57, 7588 RV Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.