Aanvraag om een omgevingsvergunning Kolkersweg 1 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RN 1
Publicatiedatum
22-07-2015
Einddatum
16-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om een omgevingsvergunning Kolkersweg 1 in Overdinkel Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • het doen vellen van een houtopstand op het perceel Kolkersweg 1, 7586 RN Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.