Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Kids R King in de St. Maartenstraat in Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AK 57
Publicatiedatum
22-04-2015
Einddatum
17-06-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Kids R King in de St. Maartenstraat in Losser Tijdelijke verkeersmaatregel waardoor de volgende weg is afgesloten: 

Beschrijving

  • In verband met het evenement Kids R King op zondag 26 april 2015 vanaf 20:00 uur, tot en met maandag 27 april 2015 tot 22:00 uur.
    • St. Maartenstraat in beide richtingen.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.