Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik op gronda van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart voor Helcentre BV

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie
Overijssel
Publicatiedatum
22-04-2015
Einddatum
17-06-2015
Door de provincie Overijssel is ontheffing verleend van de Wet luchtvaart aan: 

Beschrijving

  • HeliCentre BV, Arendweg 33, 8218 PE Lelystad, voor het opstijgen en landen met heteluchtballon in de periode van 8 april 2015 tot 8 april 2016, binnen hiervoor aangewezen gebieden in de provincie Overijssel.

De stukken liggen ter inzage bij het team Vergunningen van de gemeente Losser.

Procedure

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit bij Gedeputeerde Staten, het team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.