Besluit omgevingsrecht Enschededestraat 103 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582PM 103
Publicatiedatum
22-04-2015
Einddatum
17-06-2015
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Enschededestraat 103 in Losser Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan ten aanzien van het verruimen van de maximaal toegelaten vierkante meters aan bijgebouwen op het perceel Enschedesestraat 103, 7582 PM Losser.

Datum bekendmaking 8 april 2015.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.