Ontheffing voor het opstijgen en landen met een helikopter binnen de hiervoor aangewezen gebieden in de provincie Overijssel

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie
Overijssel
Publicatiedatum
21-01-2015
Einddatum
18-03-2015
Kaart behorende bij: Ontheffing voor het opstijgen en landen met een helikopter binnen de hiervoor aangewezen gebieden in de provincie Overijssel Door de provincie Overijssel is aan:

Beschrijving

  • Norbert Fleuren Elektro-Technik ontheffing verleend van de Wet luchtvaart voor het opstijgen en landen met een helikopter in de periode van 7 januari 2015 tot 7 januari 2016, binnen hiervoor aangewezen gebieden in de provincie Overijssel.

De stukken liggen ter inzage bij het team Vergunningen van de gemeente Losser.

Procedure

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit bij Gedeputeerde Staten, het team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.