Besluit omgevingsrecht Kerkstraat 30 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AB 30
Publicatiedatum
21-01-2015
Einddatum
18-03-2015
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Kerkstraat 30 in Losser Besluit omgevingsrecht voor het: 

Beschrijving

  • kappen van 3 bomen op het perceel Kerkstraat 30, 7581 AB Losser;

Datum bekendmaking 9 januari 2015.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.