Besluit omgevingsrecht Austweg 11in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LB 11
Publicatiedatum
21-01-2015
Einddatum
18-03-2015
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Austweg 11in De Lutte Besluit omgevingsrecht voor het: 

Beschrijving

  • bouwen van een melkstal/machineberging en een ligboxenstal op her perceel Austweg 11, 7587 LB De Lutte.

Datum bekendmaking 13  januari 2015.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.