Aanvraag omgevingsvergunning Oosterhof 3 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser A 3
Publicatiedatum
21-01-2015
Einddatum
18-03-2015
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • bouwen van een woning op het perceel Oosterhof 3, kadastraal bekend Gemeente Losser, sectie A, nummer 3.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvragen om vergunningen kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.