verleende vergunning Apv en bijzonderen wetten aan Cafe ’t Wiefke, mevrouw Grunder-Groeneveld

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
21-10-2015
Kaart behorende bij: verleende vergunning Apv en bijzonderen wetten aan Cafe ’t Wiefke, mevrouw Grunder-Groeneveld Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Cafe ’t Wiefke, mevrouw Grunder-Groeneveld, Brinkstraat 41 in Losser voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten gedurende het tijdvak van 9 oktober 2015 tot en met 8 oktober 2016 ¹.
    Datum bekendmaking 8 oktober 2015.

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.