Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Twents Carmel College te Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
21-10-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Twents Carmel College te Losser  Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Twente Carmel College, Oranjestraat 2 in Losser voor het innemen van een standplaats met de techniektrailer op donderdag 26 november 2015 van 7.15 uur tot 16.00 uur op de openbare weg voor het schoolgebouw.
    Datum bekendmaking 13 oktober 2015

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.