Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Kuiper & Burger Milieumanagement B.V, namens BAM Infra Rail B.V

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
21-10-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Kuiper & Burger Milieumanagement B.V, namens BAM Infra Rail B.V Op grond van artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Kuiper & Burger Milieumanagement B.V., namens BAM Infra Rail B.V., Groeneweg 2d in Zoetermeer voor het in werking hebben van slijptreinen ten behoeve van slijpwerkzaamheden aan het spoor in de gemeente Losser. Per baanvak wordt 1 tot 2 keer per jaar de slijptrein enkele malen stapvoets heen en weer gereden over het spoor. De werkzaamheden vinden ’s nachts plaats.

Datum bekendmaking 15 oktober 2015

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ยน moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.