Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet;

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
21-10-2015
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet; Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet; Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

-    Aan Algemeen Drum- en Trompetterkorps De Tukkers voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Christmas Fair op het terrein van Erve Kraesgenberg op:

*   zaterdag 12 december 2015 van 9.00 uur tot 22.00 uur
*   zondag 13 december 2015 van 13.00 uur tot 22.00 uur.

Datum bekendmaking 15 oktober 2015

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.