Tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. het bezoek van de techniektrailer aan Twents Carmel College te Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
21-10-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. het bezoek van de techniektrailer aan Twents Carmel College te Losser  Tijdelijke verkeersmaatregel(en) waardoor de volgende weg(en) is/zijn afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van aanwonenden:

Beschrijving

  • In verband met het bezoek van de techniektrailer aan Twents Carmel College in Losser op donderdag 26 november 2015 van 07:30 uur tot 16:00 uur:
  • Oranjestraat, vanaf Gronausestraat tot aan Kloppenstraat

Procedure

 Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.