Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Ruhenbergerweg 27, 7586 RE Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RE 27
Publicatiedatum
21-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Ruhenbergerweg 27, 7586 RE Overdinkel AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • Plaatsen van een Berging met overkapping op het perceel Ruhenbergerweg 27, 7586 RE Overdinkel

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.