Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Markeweg 2, 7582 BD Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582BD 2
Publicatiedatum
21-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Markeweg 2, 7582 BD Losser  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • Plaatsen van twee reclameborden op het perceel Markeweg 2, 7582 BD Losser;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.