Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Hogeboekelweg 81, 7582 PP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PP 81
Publicatiedatum
21-10-2015
Bekendmaking AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • Kappen van 5 bomen op het perceel Hogeboekelweg 81, 7582 PP Losser;

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.