Verleende vergunning Apv voor Grand café Smit tijdens de Pasar Malam in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GD 34
Publicatiedatum
20-05-2015
Einddatum
15-07-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor Grand café Smit tijdens de Pasar Malam in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend: 

Beschrijving

  • Vergunning aan Grand café Smit voor het houden van het evenement Pasar malam op zondag 17 mei 2015 van 12.00 uur tot 20.00 uur op het terras van Grand café Smit in Losser.

Datum bekendmaking 7 mei 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.