Verleende vergunning Apv aan Losser Böggelrieders en Daansers tijdens de familiefietsdag met muziekafsluiting zondag 24 mei in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 25
Publicatiedatum
20-05-2015
Einddatum
15-07-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv aan Losser Böggelrieders en Daansers tijdens de familiefietsdag met muziekafsluiting zondag 24 mei in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend:

Beschrijving

  • Vergunning aan Losser Boggelrieders en Daansers voor het houden van een familiefietsdag (route) met muziekafsluiting op zondag 24 mei 2015 van 12.00 uur tot 20.00 uur op het terrein van Erve Kraesgenberg in Losser.

Datum bekendmaking 12 mei 2015.
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.