Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens familiefietsdag 24 mei 2015 in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 25
Publicatiedatum
20-05-2015
Einddatum
15-07-2015
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens familiefietsdag 24 mei 2015 in Losser Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend: 

Beschrijving

  • Aan Losser Boggelrieders en Daansers voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de familiefietsdag met muziekafsluiting op 24 mei 2015 van 12.00 tot 20.00 uur op het terrein van Erve Kraesgenberg in Losser.

Datum bekendmaking 12 mei 2015.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.