Aanvraag omgevingsvergunning Lutterstraat 92 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PL 92
Publicatiedatum
20-05-2015
Einddatum
15-07-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lutterstraat 92 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • het bouwen van een bijgebouw op het perceel Lutterstraat 92, 7581 PL Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.